Copyright 2013-2019 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer

2 Korintiƫrs 4:7
Maar wij zijn (hebben)slechts een aarden pot voor deze schat.

Een schat, dat wat voor jou belangrijk is. Dat, wat je niet graag kwijt wilt. Goed opgeborgen, weggestopt, maar je weet waar het ligt.
Kijk, dit is onze schat, van Betsy en mij.
Ligt al jaren in dit ijzeren kistje, die kan tegen een stootje, stevige ijzeren kist.
En die kist staat in ons huis in de kluis. Vroeger was er een bankagentschap in ons huis, dus een huis met een echte kluis. Daar stop ik onze schat straks weer in, draai de sleutel om en die sleutel leg ik dan....o nee, dat moet je dan natuurlijk niet vertellen.

Wat zit er in. Iets van grote waarde. Eens even kijken
parfum flesje - ring van Thijs -horloge -zilveren rijksdaalder
De waarde is misschien niet zo groot, maar voor ons wel. Bij ieder voorwerp hoort een dierbaar mens met een dierbaar symbool

Paulus heeft het ook over een schat
In een oude brief aan de Christenen in de Griekse havenstad Korinthe vertelt hij wat die schat is.

1, God is barmhartig
2. Hij rekent op ons en geeft ons een taak
3. Wij verzaken onze plicht niet
4. We keren ons af van heimelijke lafheid, geen stiekem listig gedrag
5. We gaan niet sluw te werk, God vertrouwt er op
6. We vervalsen het woord van God niet
7. Zo dienen we ons aan met een eerlijk geweten

Anders gezegd die schat is God die met ons onderweg is. Die je kunt vertrouwen en die op ons vertrouwt
Nog anders gezegd die schat is ons geloof in God, in Jezus
Een kostbare schat, die je goed en zorgvuldig moet beheren en bewaren

In mijn schatkistje zitten blinkende dingen, dat zilveren flesje, een glinsterende speld,goed opbergen.
De schat van Paulus schittert ook
Uit de duisternis zal licht schijnen, in ons hart zal een licht schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt op het gezicht van Jezus Christus. Zo zei hij dat in de brief.
Geloof een prachtige schat

En waar bergen we die schat? Nou dat hebt u gehoord
We hebben slechts een aarden pot voor deze schat.
Tikkie er tegen aan, weg aarden pot. Niet laten vallen, want dan is het gebeurd.
Is dat niet wat dom, de kostbaarste schat, je geloof en die zit in een aarden pot?
Een breekbaar bezit
In allerlei vertalingen van deze brief staat. Wij hebben slechts een schat
In de nieuwe vertaling staat: Wij zijn slechts een schat.
Maar met geloof is het zo dat je hebt wat je bent
Geloof dat je hebt maakt je een mens dat zo is. Vol van geloof. Hebben is zijn.
In geloofstaal is dat: Je bent wat je hebt. Dan wordt geloof zichtbaar, in wat je bent, in wat je doet. Mooi.

Zojuist hebben we in de viering dat geschenk nog eens weer onthuld. Een groet van God om mee te beginnen. Onze hulp in de naam van de Heer. Gebed voor de wereld, want u laat de wereld niet in de steek. En we hebben gebeden om Gods Geest. Vader, Zoon en Geest. Daarmee onthullen we iedere zondag weer diezelfde schat.
We zijn christelijke gemeente, algemeen katholiek zegt onze geloofsbelijdenis, Hervormde gemeente en vanaf vandaag de Protestantse gemeente in Kolham

Het lastige punt zit em dus in de verpakking. Want Paulus schrijft dat we slecht een schat zijn (of hebben) in een aardewerken pot. Die broze verpakking. Waarom niet wat steviger, in zijn ijzeren kistje in een brandvrije kluis. Dat kan tegen een stootje.
We zijn zelf inderdaad een breekbare broze nogal kwetsbare schat. Kwetsbaar naar lichaam en geest. Voor dat je het weet doet je lichaam niet meer wat je wilt.
Zomaar, een flinke griep, en al je plannen vallen in duigen. Kwetsbaar lichaam en daarin ook een nogal kwetsbare geest. Vol met twijfel. Vol met vragen. Maar ook gauw aangetast door angst, onzekerheid, boosheid, irritatie, verdriet, jalousie, neerslachtigheid of moedeloosheid. Dan laat je geest het afweten

En met dat lichaam en met die geest moeten we het doen. Dat is de tempel waar God op vertrouwt. Dat is het wezen dat Hij de wereld instuurt om geloof uit te dragen en te laten zien. Waarom zijn we niet wat krachtiger. Komt dat wel goed?
Of is het anders?
Paulus lijkt de indruk te wekken dat het juist de bedoeling is, die schat in een aardewerken pot. Geen noodlot maar Goddelijk beleid.
Dan wordt het juist andersom, dan is je zwakheid juist je kracht
Dan moet geloof het hebben van de broosheid, van de zwakheid, van de weerloosheid. Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest, zegt de profeet Zacharias ergens.
Weet u dan wil God dat koninkrijk van vrede en recht juist bouwen door de macht van het kleine
Jezus zelf ging ons daar in voor. Zijn overgave aan de dood, het kruis, is de macht van de weerloosheid. Als een lam ter slachting geleid.
Dat is de ultieme schat in een aarden vat.
Mooi beeld van Paulus.
Daarom zetten we straks deze aarden pot bij de deur , als een uitnodiging om zo in het leven te staan, broos, kwetsbaar, breekbaar.
En u weet het, het vraagt veel moed om zo in het leven te staan.
En ook geduld, maar misschien nog wel het meest volharding, want nu gaat het langzaam en vaak met tegenslag en twijfel
We zetten onze schat bij de deur met de uitnodiging: Juist als je zwak en weerloos bent kan God je gebruiken
Deze schat is een aarde schat. Een aarde schat in een aarden vat.

Steeds weer op zoek naar die schat
Als het ware met je kompas gericht op het licht van God.
Om te laten zien dat we weerloze, kleine, zoekende, maar daardoor kostbare mensen zijn met wie God bouwt aan een andere wereld

Broos, kwetsbaar, klein
Zulke woorden geven bestaansrecht aan ons als geloofsgemeenschap. Bij u thuis, waar u ook woont. En hier in Assen, in Bovensmilde, want die woorden herkennen we. We zijn een kleine en kwetsbare gemeente
En vandaag vieren we toch weer de eredienst om elkaar te bemoedigen
En om weer een nieuwe start te maken of gewoon door te gaan met wat we kunnen en zijn
Een schat om uit te delen

Deel maar uit die schat. Aan mensen om je heen, familie, vrienden, collega`s Het zijn je naasten. En dan zijn er nog anderen, naasten die je tegenkomt op je weg. Zomaar. Vrijdag bezocht een groepje Eritreese vluchtelingen ons dorp Vries. De diakenen maakten met hen een rondje. Voetbalveld, winkel, de Brink, de kerk. Want zij komen hier straks wonen. Nieuwe naasten om je schat van geloof mee te delen,. Samen in dat verband van de kerken in Nederland
Maar ook als kleine schakel in een wereldwijd verbond
Ik blijf vertrouwen, daardoor kan ik spreken, zei Paulus vanmorgen
We wensen elkaar als schat in die breekbare aarden pot een goede tijd, een mooie zomer, een goede toekomst
Geloof er maar in, dan zijn we met Hem onderweg
Een schat in een aarden vat. Kwetsbaar, breekbaar, maar juist daardoor van grote waarde. Weerloos en daardoor krachtig
Ik sluit af met het beroemde gedicht van Lucebert, dat de weerloosheid bezingt

DE ZEER OUDE ZINGT
er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd
Amen

f t g

Bijbeltekst van vandaag