Copyright 2013-2019 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer

Schriftlezing: Kolossenzen 1:3-14

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.
Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.
Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Schets voor de Verkondiging: ‘Bevrijd in de strijd’

Dit is een periode van vieren en gedenken:
Het was kort geleden koningsdag, deze week staat in het teken van gedenken en vieren op 4 en 5 mei.
Heeft dat zin? Of wennen wij aan vrede en vrijheid?
Vrede en vrijheid zijn niet gewoon! Sta er daarom bij stil.
Wees er dánkbaar voor ! 'Dankbaar zijn voor....' is iets anders dan ‘blij zijn met.....’.
Want dankbaarheid heeft een ‘adres’. Psalm 124: “Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden” .
In de Bijbel wordt vaak veel herdacht: ‘gedenk…’
Bijvoorbeeld het Pascha; de bevrijding van het slavenvolk uit Egypte. Het volk Israël viert dat al 3500 jaar.
Ze vieren het niet in verband met ‘de slechte Egyptenaren’, maar in verband met ‘die goede God’.
Zo vieren wij onze bevrijding ook niet in verband met ‘die slechte Spanjaarden' . (de 80-jarige oorlog), 'die slechte Duitsers' (WO II) of die slechte ' IS-ers' (n de huidige tijd). Wij vieren onze bebvrijding in verband met ónze goede God !
In ieder kerkdienst horen we het weer: ‘Ónze hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft’!

Oorlogen zijn niet altijd alleen maar ménselijke conflicten:
Er is een geestelijke dimensie: ‘strijd in hemelse gewesten’.
Die strijd nog steeds gaande! Maar moeten we het dáárover hebben tijdens dienst op Witterzomer?
We worden allemaal wel eens met die strijd geconfronteerd, misschien JUIST als je je veilig en/of vrij waant. Dan kan je beter weten wat er speelt; dan ben je écht vrij !

Want de strijd ís gaande: satan, de macht van de duisternis ‘rommelt’ aan échte vrede. Misschien is dat in oorlogstijd herkenbaarder; we zien het in situaties vroeger of ver weg.
Maar vergis je niet: ook nú en hier liggen Gods kinderen ‘onder vuur’! Herkent u, herken jij het ? In de 80-jarige oorlog zongen ze: ‘alleen HERE doet aan dood ontkomen’ (Valerius).

Zijn wíj dankbaar? Voor vrede en vrijheid, ook voor vrijheid van geloof?
In Kol.1:13a: “Hij heeft ons gered uit de macht vande duisternis !”
Verlost is hier letterlijk: losgescheurd, los gerúkt !
Dat betekent: zo vást zaten wij aan die macht van de duisternis. EN: zóveel kracht heeft Here ervoor gebruikt om ons los te krijgen.
Eigenlijk is het een zwakke bewoording voor wat Jezus deed: Hij streed met inzet van Zijn leven, Hij vócht voor het leven van de Zijnen ! Zoveel had Hij voor ons over: dat vieren we op Goede Vrijdag en Pasen.
Daarbij past méér dan TWEE MINUTEN stilte; Hij bracht ons over van duisternis in Zijn Rijk van Licht !

Zouden wij dan capituleren voor het kwaad? Bijvoorbeeld door toe te geven aan verzoekingen? Nee: wij willen strijden !
Niet alleen ieder van ons voor zichzelf, maar ook samen.
En vooral in Zijn kracht: HIJ heeft overwonnen: Kol.1:13b: “Hij heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon..”
In Hem HEBBEN wij de verlossing al. Dat komt bijvoorbeeld uit in de wapenspreuk van Prins Willem van Oranje : ‘Saevis tranquilis in undis’. 'Veilig temidden van de woelige baren'. Als het ware in heftige storm op zee.
Dat is óók zo wanneer de overwinning soms veraf lijkt.
Want Christus is onze Koning; wij mogen burgers van Zijn Rijk zijn, dankzij de vergeving: Kol.1:14: “Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.”
Dat is de grootste Bevrijding ooit !

Is er dan geen strijd meer? Wij weten wel beter, 6 juni 1944, tijdens de Tweede Weereldoorlog. “D-Day”, de beslissende dag, maar het duurde nog bijna een jaar voordat het 'V-day' (Victory-day, de dag van de overwinning) was.
Zo is het met Pasen en de Wederkomst.
De Here Jezus hééft satan en het kwaad al overwonnen, maar de volledige bevrijding komt pas wanneer Hij terug komt en hemel en aarde nieuw maakt.
Het ís Pasen geweest; zonde en dood zíjn overwonnen: wij hébben de verlossing!
Wat doen wij met die boodschap, met dit burgerschap?
Laten we het handen en voeten geven, zodat mensen bij ons veilig zijn.
Laten we ons niet laten gijzelen door de macht van de zonde, maar als bevrijde mensen leven, tot eer van ónze Koning ! -Kol.1:9,10: “Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.”
Dát is de realiteit, zélfs midden in de strijd zijn wij bevrijd!
AMEN

f t g

Bijbeltekst van vandaag