Copyright 2013-2019 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer

Matteüs 28:1-10

Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft.
Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Maar het is niet Jezus Zelf die de vrouwen als eerste te zien krijgen. Nee, het eerste wat ze zien is een leeg graf. ‘Kom maar kijken!’ nodigt de engel hen uit. ‘Kijk maar goed. Dat is de plaats waar de Heer gelegen heeft.’
De Heer. Zo staat het in de meeste Griekse handschriften en in de Statenvertaling. Jezus is Heer. Heer en Meester over de dood. Dus is Hij niet meer in het graf te vinden. Hij is niet langer de gekruisigde. Hij is opgestaan!

Thema: Het lege graf is Gods monument van de overwinning op de dood
Monument van Gods liefde
Monument van Gods kracht
Monumentvan Gods troost

1)Monument van Gods liefde

Ja, dat graf van Jezus. Toen Jozef van Arimathea en Nikodemus afgelopen vrijdag aan het begin van de avond het lichaam van Jezus in het rotsgraf gelegd hadden, bleven Maria van Magdala en de andere Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, nog een tijdje hangen. Matteüs zegt over hen: ze waren tegenover het graf gaan zitten. Zie je het voor je? Zo herkenbaar. Nog maar één plek waar je met al je verdriet heen kunt. De laatste rustplaats. Plek van verdriet. Plek van stilte. Plek van verwerking. Waarom moest Jezus sterven? Waarom greep God niet in?
Ik kan het zo goed begrijpen. Je kunt iemand niet missen. Maar op de dag van de begrafenis neem je echt definitief afscheid. Als familie verlaat je als laatste de begraafplaats. Intens verdrietig voel je je dan. Met een hart vol vragen. En helemaal leeg. Het liefst zou je maar stilletjes tegenover het graf gaan zitten. En verder niets. Ja, jouw verdriet is net zo groot als dat van de beide Maria’s. De vragen zijn net zo heftig. En je krijgt niet meteen antwoord.
Toch voelt het goed om terug te gaan. Terug naar het graf. Dat doen de beide Maria’s meteen na de sabbat. Ze kwamen naar het graf kijken, vertelt Matteüs. Ze willen gewoon dicht bij Jezus zijn. Ook al is Hij gestorven, dit is de plek waar Hij begraven ligt.
Maar ze krijgen iets anders te zien. Een leeg graf. Gods antwoord op de macht van de dood. Het is het antwoord van zijn liefde! Hij is hier niet, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, zeggen de engelen, dat is de plaats waar Hij, de Heer, gelegen heeft. Weet je wat dat zeggen wil? Dat God zoveel van ons houdt, dat Hij ook jouw en mijn leven wil. Jezus droeg de zondeschuld. En Hij heeft de hoogste prijs betaald. Eerst de dood. En toen het graf. Voor iedereen het einde. Ook voor onze Meester, denken de Maria’s. Dus zitten ze daar. Tegenover het graf. Huilend op een steen. Huilen, huilen, helemaal alleen. Want Jezus was er niet meer. Maar niets is minder waar! Met een uiterste krachtsinspanning weet satan Jezus nog drie dagen in het graf te houden. Maar dan moet hij het opgeven. Dan houdt hij het niet meer. Dan bréékt de Zoon van God dwars door dood en graf heen.
Vandaag vraag Jezus hetzelfde aan jou als Hij via de engelen aan de Maria’s vroeg: ‘Geloof het! Geloof het dat Ik leef! Geloof dat Ik de dood overwonnen heb! Geloof in mijn liefde! Ik heb er alles aan gedaan en had er alles voor over om heel de gevallen mensheid, dus ook jou, te redden. Kijk naar het lege graf. Monument van Gods liefde. Want Ik ben daar niet meer, zegt Jezus. Ik leef. Bij de Vader. Ik leef. In het hart van zoveel mensen.
Leeft Jezus ook in jouw hart?
Het lege graf is Gods monument van de overwinning op de dood

2)Monument van Gods kracht
Er is een lied van de Ierse muziekgroep U2 met de titel ‘When love comes to town’. Daarin gaat het ook over de dag dat ze Jezus kruisigden. Ik stond erbij als discipel, maar was geen haar beter. Ik deed zelf net zo hard mee, zingt Bono. Maar ik zag ook hoe liefde de grote kloof overwon. Behalve Gods liefde laten kruis en graf ook Gods grote kracht zien. Om bang van te worden. De drie uur duisternis vlak voor Jezus stierf. De eerste aardbeving meteen daarna. En dan drie dagen later de aardbeving op de vroege Paasmorgen. “Houd dus uw hart vast. God maakt rumoer. Hij splijt de aarde, scheurt de graven, zet doden op hun voeten en breekt de rotsen” is het kommentaar van prof. K. Schilder op deze gebeurtenissen. Om bang van te worden. Nog steeds. Hoe kun je Pasen vieren als je hoort van natuurrampen, aanslagen en oorlogsgeweld? En toch: Wees niet bang, zegt de engel tegen de beide Maria’s. Jezus had het al eerder gezegd: al dat rumoer is een teken dat Gods Koninkrijk dichterbij gekomen is. ‘When God comes to town’ – dan gaat dat met ongekende krachten gepaard. Heel de schepping beeft. Heel het rijk van de duivel werkt tegen. Met Pasen wordt een beslissende stap gezet. Wees niet bang, zegt de engel, Jezus is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Maar wie kan het geloven, als het niet eerst gebeurd is? En dus toont de engel het lege graf aan de twee Maria’s. Gods monument van de overwinning op de dood. Bewijs van de kracht waarmee Jezus is opgestaan. Bewijs van de kracht waarmee God Hem heeft opgewekt.
Weet je, toen Jezus geboren werd, legde Hij juist al zijn kracht af. Hij stelde Zich helemaal op één lijn met ons. Plaatsbekleding noemen we dat plechtig. Van de wieg tot in het graf werd Hij echt één van ons. Maar dan is het ook afgelopen. In één ding blijft Hij niet gelijk aan ons: namelijk dood. Nee, Hij staat op. Hij leeft. En Hij deelt uit. Hij deelt zijn liefde uit. Maar ook zijn kracht. De kracht om te geloven. Te geloven in het lege graf. Daarom is Pasen echt een geloofsfeest. Het gaat niet om de paaseieren. Het gaat niet om de Paashaas. Het gaat om Jezus Christus! Het gaat er in dit leven niet om dat je leeft, maar hoe je leeft. Met of zonder Jezus. Het maakt, als het erop aan komt, niet zoveel uit wanneer je sterft, maar hoe je sterft. Met of zonder Christus. Zonder Hem heeft je leven geen perspectief en heb je, als iemand sterft, geen hoop.
Kijk daarom naar het lege graf! De engel wijst de beide Maria’s er nadrukkelijk op. Kijk er goed naar! Zij denken: Jezus gekruisigd en begraven. ’t Is over en uit. Maar wat zien ze achter de grote steen die is weggerold? Niets! Jezus is opgestaan. Hij leeft! En jij, je denkt: Jezus, dat is zo lang geleden en Jezus, Hij is zo ver weg. Ik heb er niet zoveel aan. Maar wat hoor je met Pasen? Het graf is leeg, Jezus is opgestaan. Hij leeft! Ook vandaag is het nog steeds zo: Het lege graf is Gods monument van de overwinning op de dood

3)Monument van Gods troost
Ja, ik noem als laatste het lege graf ‘Monument van Gods troost’. Weet je waarom? Omdat in troosten ook iets zit van ‘bemoedigen’ en ‘doorgaan’. En omdat troosten – ja, wanneer voel jij je getroost? Als iemand anders een arm om je heen slaat. Je een schouderklopje geeft. Een klein gebaar maakt. Naar je luistert. Je probeert verder te helpen. Dat kan alleen maar als er mensen om je heen staan die je troosten kunnen. Omdat ze iets van Gods liefde en iets van Gods kracht mogen doorgeven aan jou. En jij weer aan anderen. Kijk, dat is Pasen! Jezus is opgestaan. Hij leeft. Dat feit krijgt niemand meer ongedaan. Ook de duivel niet. Die slag heeft hij verloren. Ook al gaat hij nog steeds rond als een brullende leeuw op zoek naar prooi. En richt hij nog steeds veel schade aan. Dood en verderf. Er gaat nog zoveel kapot. Om depressief en wanhopig van te worden.
En toch: kijk naar het lege graf! Monument van Gods troost. Want nu de Heer is opgestaan, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat zullen we straks zingen. Dat valt niet mee. Dat kost moeite en strijd. Het is niet alle dagen Pasen. Maar vandaag wel! Laten we er blij van zingen. En dat niet alleen. Laten we elkaar er ook mee bemoedigen. En het aan anderen vertellen. Dat is de opdracht die de beide Maria’s van de engel krijgen. En daarna van Jezus Zelf! Het graf is leeg en de hemel is weer bereikbaar. Jezus is er veilig aangekomen. Wie in Hem gelooft zal veilig volgen. Bevrijd van zonde en schuld. Genezen van alle ziekte en handicaps. Want God heeft Hem gegeven een onvergankelijk leven, zingen we zo meteen. En dat leven houdt Jezus onze Heer niet voor zichzelf. Dat deelt Hij uit. Als je mij vraagt: wanneer begint dat leven? Dan zeg ik: nu! Nu vangt het nieuwe leven aan. Vandaag dus.
Wil jij in dat leven met Jezus delen? Laat je dan vullen met zijn liefde en kracht. En deel die liefde krachtig uit. Ja, troost jezelf en bemoedig anderen met het geloof in Jezus. Want als Hij ook in jou is opgestaan, ben je dankzij Hem meer dan overwinnaar. En ontvang je uit zijn hand eens de gouden koningskroon. AMEN

f t g

Bijbeltekst van vandaag