• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

akteIn de stichtingsakte staat de doelstelling van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer als volgt omschreven:
“De Stichting stelt zich ten doel middels de samenwerkende kerken van Assen en Bovensmilde het evangelie te verkondigen op het vakantiepark Witterzomer te Assen”.

In de praktijk houdt dit in dat de gezamenlijke kerken zich op het vakantiepark Witterzomer voor de gasten present stellen. In de periode van Pasen tot en met de eerste zondag van september wordt er op zondagmorgen een oecumenische gezinsdienst gehouden in de recreatiezaal van het park. In deze diensten gaan voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen voor.

Bijbeltekst van vandaag