Copyright 2013-2020 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
stichtingsakteIn de stichtingsakte staat de doelstelling van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer als volgt omschreven:
“De Stichting stelt zich ten doel middels de samenwerkende kerken van Assen en Bovensmilde het evangelie te verkondigen op het vakantiepark Witterzomer te Assen”.

In de praktijk houdt dit in dat de gezamenlijke kerken zich op het vakantiepark Witterzomer voor de gasten present stellen. In de periode van Pasen tot en met de eerste zondag van september wordt er op zondagmorgen een oecumenische gezinsdienst gehouden in de recreatiezaal van het park. In deze diensten gaan voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen voor.

In het hoogseizoen is er gedurende zes weken een recreatiepastor op het vakantiepark aanwezig. Deze pastor gaat voor in de campingdiensten, leidt de zondagavondzang, organiseert pastorale activiteiten en geeft pastorale ondersteuning aan wie dat behoeven. Naast het werken in het recreatiepastoraat is de pastor óók met zijn gezin op vakantie.

Het werk van de recreatiepastor gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer. De SIRW en het Vakantiepark Witterzomer stellen faciliteiten beschikbaar en reiken handvatten aan om het werk in het recreatiepastoraat mogelijk te maken.
f t g

Bijbeltekst van vandaag